Little's law: prawo Little'a

> Dodaj do ulubionych
Sformułowane przez Johna D. C. Little’a twierdzenie głoszące, że średnia liczba klientów w stabilnym systemie jest równa iloczynowi średniego tempa ich przybywania i średniego czasu ich przebywania w tym systemie. Twierdzenie to zostało po raz pierwszy udowodnione w 1961 roku.

Dodaj komentarz

dwadzieścia − jeden =