less-than operator: znak mniejszości

> Dodaj do ulubionych
Znak < (U+003C) oznaczający, że to, co znajduje się po jego lewej stronie jest mniejsze od tego, co znajduje się po prawej stronie. Np. w wyrażeniu x<y wartość x jest mniejsza od wartości y.

Dodaj komentarz

jeden × 1 =