invocation handler: obiekt obsługujący wywołanie

> Dodaj do ulubionych
W języku Java jest to obiekt dowolnej klasy implementującej interfejs InvocationHandler. Metoda invoke wymagana przez ten interfejs jest wywoływana, gdy zostanie wywołana jakaś metoda na rzecz obiektu zastępczego (proxy-object).

Dodaj komentarz

5 × 3 =