indirection operator: operator adresowania pośredniego, operator dereferencji

> Dodaj do ulubionych
Operator zwracający wskazywany przez wskaźnik (pointer) obiekt (np. w języku C++ operatorem tym jest znak *).

Dodaj komentarz

cztery × 1 =