indirect member access operator: operator pośredniego dostępu do składowych

> Dodaj do ulubionych
Operator pozwalający uzyskać dostęp do składowych klas i struktur. Zwykle ma postać strzałki (->). Pośredniość tego operatora polega na tym, że pozwala na dostęp do składowych poprzez wskaźniki.

Dodaj komentarz

dwanaście − 4 =