implicit parameter: parametr niejawny

> Dodaj do ulubionych
Nie wymieniony w deklaracji metody parametr, na rzecz którego metoda ta jest wywoływana. W wywołaniu najczęściej umieszcza się go przed nazwą wywoływanej metody i oddziela od niej kropką (np. w Javie). W wielu językach programowania do parametru tego można odwoływać się przy użyciu słowa kluczowego this.

Dodaj komentarz

jeden × pięć =