greater-than operator: znak większości

> Dodaj do ulubionych
Znak > (U+003E) oznaczający, że to, co znajduje się po jego lewej stronie jest większe od tego, co znajduje się po prawej stronie. Np. w wyrażeniu x>y wartość x jest większa od wartości y.

Dodaj komentarz

jeden + 17 =