functional notation: notacja funkcyjna

> Dodaj do ulubionych
Metoda nadawania wartości zmiennej polegająca na napisaniu wartości w nawiasach z pominięciem znaku równości, który jest stosowany w zwykłym przypisaniu, np. int x(10) — zmienna x będzie miała wartość 10. W języku C++ czasami konstrukcję tę nazywa się rzutowaniem w stylu funkcyjnym (ang. function-style cast), ponieważ ogólna instrukcja T(e) jest równoznaczna z instrukcją static_cast(e).

Dodaj komentarz

siedemnaście − 11 =