figurative constant: stała symboliczna

> Dodaj do ulubionych
Nazwa symbolicznie reprezentująca określoną wartość, np. nazwa Pi odpowiadająca wartości 3.14.

Dodaj komentarz

5 × 4 =