exception: wyjątek

> Dodaj do ulubionych
Zdarzenie powodujące wstrzymanie działania programu. Wyjątki są zwykle reprezentowane jako rodzaj obiektu zawierającego informacje o nienormalnej sytuacji, która miała miejsce w programie oraz powodującego przerwanie normalnego procesu wykonywania i przejście do odpowiedniego fragmentu kodu przeznaczonego do ich obsługi — tak zwanej procedury obsługi wyjątków (exception-handler).

Dodaj komentarz

14 + 6 =