event-based programming: programowanie zdarzeniowe

> Dodaj do ulubionych
Styl programowania opierający się na napisaniu procedur odbierających informacje o zaistniałych zdarzeniach i wykonujących w odpowiedzi na te zdarzenia odpowiednie działania. Styl ten jest np. stosowany w programowaniu graficznych interfejsów użytkownika, których obsługa polega na odbieraniu informacji o zdarzeniach (np. kliknięcie menu Plik) i reagowaniu na nie w odpowiedni sposób (np. wyświetlenie zawartości menu Plik).

Dodaj komentarz

jeden × trzy =