entity reference: odwołanie do encji

> Dodaj do ulubionych
Specjalny łańcuch znaków używany w dokumentach typu SGML (np. XML i HTML) oznaczający, że w jego miejsce powinno zostać wstawione coś innego. Odwołanie do encji zaczyna się znakiem & i kończy znakiem ;. Między nimi powinna znajdować się nazwa używanej encji, np. odwołanie do encji & użyte na stronie internetowej spowoduje wyświetlenie znaku & — jest to encja znakowa (character-entity).

Dodaj komentarz

18 − 11 =