document tree: drzewo dokumentu

> Dodaj do ulubionych
Schemat przedstawiający strukturę elementów w dokumencie strukturalnym (np. XML, XHTML lub HTML). Schemat ten ma, jak nazwa wskazuje, postać drzewa, którego węzły reprezentują hierarchicznie poszczególne elementy. Np. na poniższym rysunku znajduje się drzewo reprezentujące strukturę poniższego fragmentu dokumentu HTML:

<div id="container"> <h1>Pierwszy nagłówek</h1> <p> Pierwszy akapit. <a href="www.w3.org">Odnośnik</a> <span>>Jakiś dodatkowo sformatowany tekst.</span> </p> <p> Drugi akapit. </p> <div class="jakasKlasa"> <h2>Drugi nagłówek</h2> <ol> <li>Pierwszy element listy</li> <li>Drugi element listy</li> </ol> </div> </div>

drzewo dokumentu HTML

Dodaj komentarz

5 × cztery =