divide and assign operator: operator dzielenia i przypisania

> Dodaj do ulubionych
Operator (najczęściej w postaci /=) wykonujący dzielenie i zapisujący wynik w zmiennej, np. x/=y jest równoznaczne z x=x/y.

Dodaj komentarz

szesnaście + dziewięć =