destructor: destruktor

> Dodaj do ulubionych
Funkcja o takiej samej nazwie jak klasa, w której jest zdefiniowana. Funkcja taka służy do usuwania obiektów tej klasy, które nie są już używane. Destruktor powinien zawierać odpowiednie procedury pozwalające na zwolnienie wszystkich zajmowanych przez usuwany obiekt zasobów. Niezdefiniowanie destruktora w klasie jest jedną z przyczyn wycieków pamięci. Nie we wszystkich obiektowych językach programowania konieczne jest definiowanie destruktorów. Na przykład w językach platformy .NET i w Javie nie jest to potrzebne, ponieważ języki te mają tzw. system zbierania nieużytków, który automatycznie zwalnia wszystkie nieużywane zasoby. Destruktory są znane np. z języka C++, w którym ich nazwy poprzedza się znakiem ~.

Dodaj komentarz

3 × 1 =