design by contract: projektowanie kontraktowe

> Dodaj do ulubionych
Metodologia programowania opracowana przez Bertranda Meyera polegająca na formułowaniu zależności między klasami na zasadzie kontraktu zawieranego przez dostawcę i odbiorcę. Pomysł ten jest analogią do prawdziwych stosunków biznesowych, gdzie dostawca musi dostarczyć produkt, odbiorca za niego zapłacić i obie strony muszą spełniać różne warunki (przestrzegać prawa itp.). Ponieważ nazwa Design by Contract jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiej firmy Interactive Software Engineering, Inc., technikę tę często nazywa się także „programming by contract” lub „contract programming”.

Dodaj komentarz

7 + dwadzieścia =