decrement operator: operator dekrementacji

> Dodaj do ulubionych
Operator oznaczany symbolem -- zmniejszający wartość argumentu o jeden. Wyróżnia się dwa rodzaje operatorów dekrementacji — tzw. formę przyrostkową (np. i--) i przedrostkową (np. --i). Różnica między nimi jest zauważalna, gdy zostaną użyte w wyrażeniach arytmetycznych. Forma przedrostkowa zwiększa wartość swojego argumentu przed wykonaniem reszty działania, a przyrostkowa zwiększa wartość po wykonaniu działania. Ilustrują to poniższe działania:


i = 10
x = 5
z = x + --i
y = x + i--


Gdyby zostało wykonane pierwsze działanie, zmienna z miałaby wartość 14. W drugim przypadku zmienna y miałaby wartość 15.

Dodaj komentarz

12 − siedem =