declaration: deklaracja

> Dodaj do ulubionych
Instrukcja tworząca jakiś obiekt (np. zmienną), ale nie zawierająca pełnej definicji tego obiektu. Np. deklaracja zmiennej może składać się z określenia typu zmiennej i jej nazwy, ale bez wartości, która zostanie nadana kiedy indziej.

Dodaj komentarz

2 × 5 =