decimal point (matematyka): przecinek dziesiętny

> Dodaj do ulubionych
W matematyce tak nazywa się przecinek oddzielający część ułamkową od części całkowitej w ułamku dziesiętnym. Należy zwrócić uwagę na różnice w zastosowaniu kropki i przecinka w liczbach dziesiętnych w językach polskim i angielskim. W języku polskim zwyczajowo część ułamkową od części całkowitej ułamka dziesiętnego oddziela się przecinkiem, natomiast kropka jest czasami używana do oddzielania „tysięcy”, np. 2,3 lub 3.000.000. W języku angielskim jest odwrotnie — kropka oddziela część ułamkową, a przecinek „tysiące”.

Dodaj komentarz

6 + siedemnaście =