currying: currying

> Dodaj do ulubionych |
Share
Sprowadzenie funkcji przyjmującej kilka argumentów do serii wywołań funkcji jednoargumentowych. Wynalazcą tej techniki jest Moses Schönfinkel, ale spopularyzował ją dopiero Haskell Brooks Curry.

Dodaj komentarz

szesnaście + 11 =