CSS rule: reguła CSS

> Dodaj do ulubionych
Element formatujący języka CSS (Cascading Style Sheets). Reguły CSS służą do definiowania właściwości elementów języków strukturalnych i są najczęściej używane do określania struktury i formatowania dokumentów HTML i XHTML (a także XML). Aby np. tekst wszystkich akapitów na stronie HTML miał kolor zielony, można do niej dołączyć następującą regułę CSS:

p {color: green}

Każda reguła CSS składa się z przynajmniej jednego selektora („p” w powyższym przykładzie) oraz przynajmniej jednej deklaracji („color: green” w powyższym przykładzie). Szczegółowy schemat przedstawiający budowę reguły CSS przedstawiono na rysunku poniżej.

Reguła CSS

Dodaj komentarz

cztery × 4 =