covariant return types: kowariantne typy zwrotne

> Dodaj do ulubionych
Jeśli w klasie podrzędnej znajduje się procedura przesłaniająca procedurę z klasy nadrzędnej i ta pierwsza zwraca typ pochodny od typu zwracanego przez tę drugą, typy te są kowariantne.

Dodaj komentarz

pięć × jeden =