computed value (CSS): wartość obliczona

> Dodaj do ulubionych
W kaskadowych arkuszach stylów wartością obliczoną jest wartość bezwzględna określona przez aplikację kliencką z wartości względnych, np. względny adres URL zamieniony na bezwzględny adres URL lub wartość w jednostkach em przeliczona na piksele.

Dodaj komentarz

11 + 9 =