composition (OOP): kompozycja

> Dodaj do ulubionych |
Share
W obiektowości jest to związek typu „ma” wyrażający relacje między odrębnymi obiektami. Czasami jako rodzaje kompozycji wymienia się agregację (aggregation) i asocjację (association), chociaż nie ma co do tego zgody. Niektórzy uznają asocjację za rodzaj kompozycji, a inni kompozycję za rodzaj asocjacji. W języku UML ten rodzaj związku nazywany jest agregacją.

Dodaj komentarz

trzy × 1 =