complexity of an algorithm: złożoność obliczeniowa algorytmu

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Miara efektywności algorytmów, która określa ilość zasobów potrzebnych do wykonania algorytmu. Złożoność zwykle dzieli się na złożoność czasową (time complexity) i złożoność pamięciową (space complexity).

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.