Common Language Infrastructure: wspólna infrastruktura językowa

> Dodaj do ulubionych
Opracowana przez firmę Microsoft otwarta specyfikacja opisująca format wykonywalnego kodu oraz środowiska wykonawczego, w którym można go uruchomić. Jest to międzynarodowy standard opublikowany jako ECMA-335 i ISO/IEC 23271

Dodaj komentarz

12 + 10 =