closed interval: przedział domknięty

> Dodaj do ulubionych |
Share
Ograniczony zbiór liczb rzeczywistych, którego końce należą do przedziału. Do oznaczania przedziałów domkniętych stosuje się ostre nawiasy, np. <-1;1> — do przedziału należą wszystkie liczby rzeczywiste większe lub równe -1 i mniejsze lub równe 1. Należy zwrócić uwagę, że w języku angielskim do oddzielania wartości granicznych przedziałów stosowany jest dwukropek zamiast średnika oraz zamiast nawiasów ostrych stosowane są nawiasy kwadratowe, np. [-1:1].

Dodaj komentarz

siedemnaście − 8 =