closed interval: przedział domknięty

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Ograniczony zbiór liczb rzeczywistych, którego końce należą do przedziału. Do oznaczania przedziałów domkniętych stosuje się ostre nawiasy, np. <-1;1> — do przedziału należą wszystkie liczby rzeczywiste większe lub równe -1 i mniejsze lub równe 1. Należy zwrócić uwagę, że w języku angielskim do oddzielania wartości granicznych przedziałów stosowany jest dwukropek zamiast średnika oraz zamiast nawiasów ostrych stosowane są nawiasy kwadratowe, np. [-1:1].

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.