check-then-act race condition: wyścig sprawdź i działaj

> Dodaj do ulubionych
Sytuacja w programowaniu wielowątkowym, w której jeden wątek (thread-of-execution) sprawdza pewną wartość a następnie robi coś, co zależy od tej wartości, ale między tym sprawdzeniem a działaniem inny wątek zmodyfikuje tę wartość. Np. wątek A sprawdza wartość zmiennej X, która wynosi 10, i chce dodać do niej 1. W międzyczasie wątek B zmienia wartość zmiennej X na 100. Gdy wątek A dokończy swoje działanie, zmienna X zamiast wartości 11 będzie miała wartość 101.

Dodaj komentarz

6 − 1 =