case equality operator: operator równości przypadków

> Dodaj do ulubionych
Operator === dostępny np. w języku Ruby. W większości przypadków operator ten jest synonimem operatora równości, ale w niektórych klasach jest zdefiniowany nieco inaczej, np. w klasie Class języka Ruby operator ten sprawdza czy jego prawy argument jest obiektem klasy, której nazwa jest jego lewym argumentem.

Dodaj komentarz

2 × 4 =