C with Classes: C with Classes

> Dodaj do ulubionych
Utworzony przez Bjarne’a Stroustrupa język programowania oparty na językach C i Simula. Język ten jest przodkiem języka C++.

Dodaj komentarz

3 × 5 =