C with Classes: C with Classes

> Dodaj do ulubionych |
Share
Utworzony przez Bjarne’a Stroustrupa język programowania oparty na językach C i Simula. Język ten jest przodkiem języka C++.

Dodaj komentarz

jeden + 2 =