breadth-first search: przeszukiwanie wszerz

> Dodaj do ulubionych
Algorytm przeszukiwania grafu (którego szczególnym rodzajem jest drzewo) polegający na odwiedzeniu najpierw korzenia, następnie wszystkich połączonych z nim węzłów, kolejnych węzłów połączonych z tymi węzłami itd.

Dodaj komentarz

15 + 17 =