bounds error: błąd przekroczenia granic

> Dodaj do ulubionych
Nieprawidłowość występująca przy pracy ze strukturami danych opartych na tablicach. Tablice mają określone początek i koniec i odwołanie do elementu nie leżącego między nimi powoduje błąd przekroczenia granic. Jeśli np. tablica zawiera 10 elementów o indeksach od 0 do 9, to użycie indeksów większych od 9 i mniejszych od 0 stanowi błąd przekroczenia granic.

Dodaj komentarz

3 × 2 =