boolean variable: zmienna logiczna

> Dodaj do ulubionych
Zmienna przechowująca wartość traktowaną jako prawda lub fałsz. W różnych językach programowania są do tego celu używane różne wartości i typy danych. Np. w języku C za prawdę uważa się wartość całkowitoliczbową 0, a za fałsz wszystkie inne wartości.

Dodaj komentarz

dziewięć + dwanaście =