bit mask: maska bitowa

> Dodaj do ulubionych
Słowo komputerowe służące do zmiany bitów w innym słowie o takiej samej długości. Do tego celu można wykorzystywać logiczne operatory bitowe AND, OR oraz XOR. Aby na przykład wyzerować trzy pierwsze bity w słowie 11100111 należy użyć maski 00011111 i operatora logicznego AND. Wynikiem będzie słowo 00000111.

Dodaj komentarz

jeden × 1 =