binary search tree: binarne drzewo poszukiwań

> Dodaj do ulubionych
Drzewo binarne zorganizowane w taki sposób, że lewe poddrzewo każdego węzła zawiera elementy o wartościach mniejszych od wartości tego węzła, a prawe — elementy o wartościach większych niż wartość tego węzła. Zobacz rysunek poniżej.

Dodaj komentarz

11 + 19 =