base initializer: inicjalizator klasy bazowej

> Dodaj do ulubionych
Wartość zdefiniowana w konstruktorze klasy pochodnej służąca do inicjalizowania obiektów klasy nadrzędnej.

Dodaj komentarz

19 + 12 =