add and assign operator: operator dodawania i przypisania

> Dodaj do ulubionych
Operator (w postaci +=) dodający dwie wartości i zapisujący wynik w zmiennej, np. x+=y jest równoważne z x=x+y.

Dodaj komentarz

dwa × 5 =