action listener: obiekt nasłuchujący zdarzeń

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Charakterystyczny dla języka Java rodzaj obiektu klasy implementującej interfejs ActionListener (który zawiera tylko deklarację metody actionPerformed) lub dziedziczącej po klasie, która go implementuje. Programista może zarejestrować taki obiekt dla wybranych zdarzeń, aby spowodować wykonanie przez program określonych czynności w momencie, gdy one wystąpią. Za działania tego obiektu odpowiada zaimplementowana w jego klasie metoda actionPerformed.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.