accessor: funkcja dostępowa, metoda dostępowa

> Dodaj do ulubionych
Metoda pozwalająca sprawdzać lub modyfikować stan atrybutów obiektów przez interfejs publiczny. Dzięki temu nie ma potrzeby uzyskiwania do nich bezpośredniego dostępu. Wyróżnia się dwa rodzaje metod dostępowych: pobierające (getter) i ustawiające lub modyfikujące (setter).

Dodaj komentarz

siedem + 9 =