Shebang.pl

eager evaluation: wczesne obliczanie wartości

Obliczanie wartości wyrażeń możliwie jak najszybciej, tzn. natychmiast po związaniu ich ze zmiennymi.

Exit mobile version