expression: wyrażenie

> Dodaj do ulubionych |
Share
Fragment programu składający się najczęściej z operatorów i nazw, który ma lub oblicza wartość. Najprostszymi wyrażeniami są literały, np. 'a’ lub 1410. Wyróżnia się wyrażenia proste (primary-expression) i wyrażenia złożone (compound expression).

Dodaj komentarz

17 + 19 =