Słownik terminologii programistycznej

> Dodaj do ulubionych

Angielsko-polski słownik terminologii programistycznej i ogólnie informatycznej. Aktualnie uwzględnia słownictwo z zakresu następujących dziedzin: współbieżność, algorytmy i struktury danych, obiektowość, testowanie oprogramowania, technologie związane z tworzeniem stron internetowych, programowanie dynamiczne, programowanie proceduralne, wzorce projektowe oraz elementy matematyki „informatycznej”. Oprócz wymienionych dziedzin, w słowniku znajduje się duża liczba terminów związanych z innymi technologiami lub takich, które nie wiążą się wyłącznie z jedną z wymienionych dziedzin. Dlatego w publikacji można znaleźć również podstawowe terminy z następujących obszarów: programowanie grafiki, interfejsy użytkownika, inżynieria oprogramowania, typografia, pamięć i przechowywanie danych, obsługa błędów, paradygmaty programistyczne, programowanie uogólnione.

Trzon słownika powstał na podstawie szczegółowej analizy ponad 30 książek i innych publikacji z zakresu programowania komputerowego. Ich lista wraz z pełną bibliografią znajduje się w bibliografii.

Ze względu na obfitość technologii programistycznych i niestety panujący chaos w polskiej terminologii z zakresu programowania wiele podanych w słowniku ekwiwalentów może budzić kontrowersje. Jeśli dany termin jest tłumaczony na język polski na kilka sposobów, starałem się wymienić wszystkie spotykane możliwości. Swoje stanowisko w każdym przypadku wyrażam w ten sposób, że odpowiednik moim zdaniem najtrafniejszy stawiam na pierwszym miejscu listy ekwiwalentów. Jednak mimo wszelkich starań, które zostały włożone w to, aby uniknąć błędów lub nieścisłości, prawdopodobnie wiele z nich umknęło uwadze autora. Dlatego wszelka konstruktywna krytyka dotycząca zaproponowanych w słowniku ekwiwalentów lub definicji jest bardzo mile widziana.

Chciałbym podziękować za pomoc w opracowaniu niektórych haseł (nie tylko dotyczących języka C++) dr. Bjarne Stroustrupowi, który poświęcił swój cenny czas, aby odpowiedzieć na wiele moich pytań. Oczywiście wszelkie ewentualne błędy, które znajdują się w tym słowniku są wyłącznie moje.