single polymorphism: polimorfizm jednokierunkowy

> Dodaj do ulubionych
Technika wyboru funkcji do wywołania na podstawie typu jednego obiektu związanego z wywołaniem. Dla porównania, w polimorfizmie dwukierunkowym (double polymorphism) wybór funkcji do wywołania jest dokonywany na podstawie przynajmniej dwóch obiektów.