Hypertext Markup Language: Hypertext Markup Language

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Język służący do tworzenia stron internetowych. Jego struktura opiera się na systemie elementów służących do definiowania znaczenia poszczególnych fragmentów dokumentu tekstowego, jakim jest strona internetowa. Elementy HTML można ogólnie podzielić na prezentacyjne i strukturalne. Elementy prezentacyjne, jak nazwa wskazuje, służą do definiowania wyglądu poszczególnych partii tekstu (np. element font umożliwia określenie właściwości pisma danego fragmentu tekstu). Elementy strukturalne służą do definiowania struktury dokumentu, a więc oznaczania poszczególnych akapitów, nagłówków itp. Ponadto język HTML umożliwia wstawianie do dokumentów obrazów graficznych, osadzanie filmów wideo i innych obiektów multimedialnych a także dołączanie skryptów w różnych językach programowania (np. JavaScript) i kaskadowych arkuszy stylów. Zobacz również extensible-hypertext-markup-language, HTML element, HTML document oraz Cascading Style Sheets.