end tag: znacznik zamykający

> Dodaj do ulubionych
Część elementu dokumentu HTML lub XML (i pokrewnych) oznaczająca jego zakończenie, np. </p> w języku HTML. Poniżej pokazany jest szczegółowy schemat budowy typowego elementu HTML.