crosscast: rzutowanie skrośne

> Dodaj do ulubionych |
Share
Konwersja typu klasowego na typ klasy równorzędnej (sibling class).