Shebang.pl

maintenance: obsługa serwisowa

Czynności związane z utrzymywaniem ukończonego programu w dobrym stanie, tzn. polegające na usunięciu wykrytych usterek, zwiększeniu wydajności, pozbyciu się luk w zabezpieczeniach, przystosowaniu do nowych warunków działania itd.

Exit mobile version