Hungarian notation: notacja węgierska

> Dodaj do ulubionych
Sposób zapisu identyfikatorów polegający na poprzedzaniu ich małą literą określającą ich rodzaj, np. nazwy wskaźników w języku C++ czasami zaczyna się od małej litery p (od pointer — wskaźnik), np. p_pointer.

Dodaj komentarz

2 + 4 =