conditional statement: instrukcja warunkowa

> Dodaj do ulubionych |
Share
Instrukcja programistyczna uzależniająca wykonanie określonego zestawu instrukcji od spełnienia bądź niespełnienia określonego warunku. Jeśli warunek jest spełniony, zostaje wykonany jeden zestaw instrukcji (lub jedna instrukcja), w przeciwnym przypadku program wykonuje inny zestaw instrukcji (lub inną instrukcję). Prosta instrukcja warunkowa if w języku Java może wyglądać następująco:

if (liczba > 0)
{
x = y/liczba;
}

Dodaj komentarz

12 − 12 =