Java: Java

Obiektowy język programowania opracowany w firmie Sun Microsystems przez zespół, którego kierownikiem był James Gosling. Kod źródłowy programów w tym języku jest kompilowany do postaci kodu bajtowego (byte code) i wykonywany przez tzw. maszynę wirtualną … Więcej